Aktualności

Sprzęt, wykorzystywany w działalności firm i sklepów, bardzo szybko zmienia się i udoskonala. Podobnie sprawa przedstawia się z różnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi użycia kas fiskalnych, drukarek fiskalnych czy wag elektronicznych. Zapraszamy Państwa do czytania najnowszych informacji.

legalizacja wag dla TYCHÓW i okolicy.

Mamy ważną informację dla wszystkich właścicieli wag produkcyjnych DIGI TERAOKA. Zajmujemy się ich regulacją, naprawą, legalizacją. Jeśli są Państwo zainteresowania skorzystaniem z którejś z tych usług, prosimy o dostarczanie oczyszczonych wag w poniedziałki. Odbierać je można w środę po godzinie 13. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

.

Używaj wagi zalegalizowanej

Wagi stosowane w obrocie handlowym: przy obliczaniu opłat, targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, w praktyce medycznej: do ważenia pacjentów, przy sporządzaniu lekarstw na recepę oraz w analizach przeprowadzanych w laboratoriach madycznych i farmaceutyce, a także przy paczkowaniu towarów -podlegają legalizacji

"Legalność"

wagi to podstawowa cecha pozwalająca stosować wagę do rozliczeń handlowych. Wagi od 2005 roku mają obowiązek posiadać następujące oznaczenia:

Nowo wyprodukowne wagi mają mażną legalizację pierwotną przez 35 miesięcy liczoną od końca roku z oznaczenia rrM. I tak:

-oznaczone legalizacją pierwotną 11M są ważne do 30.11.2014

-oznaczone legalizacją pierwotną 10M są ważne do 30.11.2013

-oznaczone legalizacją pierwotną 09M są ważne do 30.11.2012

-oznaczone legalizacją pierwotną 08M są ważne do 30.11.2011

-oznaczone tylko symbolami 05M, 06M, 07M straciły ważność legalizacji

Wagi z legalizacją wtórną zachowują ważność przez 25 miesięcy licząc włącznie z miesiącem w którym dokonano legalizacji wtórnej np.

mające oznaczenie PL,09,XII to kolejną legalizację należy przeprowadzić do 31.12.2011

Dlaczego kopia elektroniczna

Z tego względu, że pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzenia. Wynika to z tego, że wszystkie paragony drukowane są na jednym papierze i nie traci się drugiej rolki papieru na kopie.

Ponadto urządzenie umożliwia elektroniczny zapis kopii wydruku na kracie SD. To duże udogodnienie, gdyż nie trzeba już przechowywać całych rolek z kopiami wydruków, bo wszystko mamy zapisane w pamięci urządzenia. Co więcej, tekst na rolkach ścierał się po kilku miesiącach, tutaj nie ma ryzyka, że jakieś dane będą nieczytelne.

Karta SD, na której zapisywane są dane, wystarcza na kilka lat pracy kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej. Użytkownik ma do nich łatwy dostęp: może otworzyć je w pliku na komputerze lub – jeśli zajdzie taka potrzeba – wydrukować.

W systemach tego typu został zainstalowany mechanizm drukujący typu „easy loading” lub „clamshell”, który sprawia, że praca z urządzeniem jest dużo prostsza. Działa on według zasady: „wrzuć i pracuj”.